Elke medewerker is een schakel in het geheel

Verpleegkundige zorg
Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. Zij zijn gespecialiseerd in palliatieve zorgverlening en worden regelmatig bijgeschoold. Hierdoor zijn er veel mogelijkheden op medisch-technisch gebied. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor het coördineren van het  zorgproces en zijn aanspreekpunt voor het reilen en zeilen binnen het hospice. U kunt met al uw vragen bij hen terecht.

Medische zorg
In principe blijft uw eigen huisarts ook in het hospice de medische zorg bieden. Soms lukt dat niet, bijvoorbeeld vanwege de afstand. Dan wordt de medische zorg overgedragen aan één van de huisartsen die aan het hospice verbonden zijn. Zij zijn gespecialiseerd in de palliatieve zorg.

Geestelijke zorg
Aan het hospice is een geestelijk verzorger verbonden om er te zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Hij komt wekelijks en zo nodig vaker in huis. Natuurlijk is ook uw eigen geestelijk verzorger van harte welkom.

Huishoudelijke zorg
Dagelijks is er een huishoudelijk medewerker om het hospice en de kamers van de bewoners schoon te houden. Het tijdstip voor het schoonmaken van de kamer wordt altijd in overleg met de bewoner bepaald.

 Zorgvrijwilligers
Een vaste groep professionele (zorg)vrijwilligers werkt  dagelijks tussen 8.00 en 22.30 uur . Deze vrijwilligers zorgen door hun aanwezigheid dat de bewoners in het hospice een thuisgevoel kunnen ervaren. Hun werk bestaat uit licht verzorgende handelingen samen met de verpleegkundigen, het serveren van maaltijden, koffie/thee, kleine hand- en spandiensten en een praatje of gesprek.

Overige vrijwilligers
Gastvrouwen, roosterteam, kookvrijwilligers en vele anderen zorgen samen voor een goed georganiseerd huis met een gastvrije en veilige sfeer.

Lees hier over het werk van vrijwilligers in Het Clarahofje.