Een alternatief voor thuis

Als u ongeneeslijk ziek bent of één van uw naasten, komt er  veel op u af. Er moeten in korte tijd veel beslissingen worden genomen. Veel mensen willen graag thuis in hun vertrouwde omgeving blijven om te sterven. In de praktijk blijkt dit niet altijd haalbaar.
Hospice Het Clarahofje is dan een zorgzaam alternatief. Het is een high-care hospice, wat betekent dat er 24 uur per dag een gespecialiseerd verpleegkundige in huis is. Deze wordt ondersteund door goed opgeleide en getrainde vrijwilligers. Als u dat wil, kunnen familieleden, partner of  vrienden ook meehelpen met de verzorging.

Wilt u nader kennismaken?

Dat kan – afhankelijk van uw situatie – op verschillende manieren :