Onze geschiedenis begon in 1992...

Marianne van Meer is de grondlegger van de hospice-zorg in Zeeland. Zij richtte het eerste palliatieve zorghuis op in Hansweert. Het was in 1992 het derde hospice in Nederland.

Stichting Het Clarahofje werd opgericht met enkele mensen die de toenmalige leemte in de gezondheidszorg bemerkten. De Stichting wil een plek creëren waar ernstig zieke mensen op een menswaardige manier de laatste fase van hun leven kunnen doorbrengen en waardig afscheid van het leven kunnen nemen. Kleinschalige, laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke zorgverlening.

Al snel bleek de vraag naar deze zorg groot. En al even snel werd Hospice Het Clarahofje omarmd door de Zeeuwse bevolking. Dit uitte zich door de vele blijken van vertrouwen die men aan het hospice gaf. Allereerst door de zieke bewoners zelf, die zich – met hun naasten – aan de zorg van Het Clarahofje toevertrouwden. En beslist ook door de vele vormen van adhesiebetuigingen, financiële en daadwerkelijke ondersteuning die het bestuur ondervond.

Geen overheidssteun
In die tijd was er immers geen enkele overheidssteun voor dit onderdeel van de gezondheidszorg. Al het werk gebeurde door gemotiveerde en betrokken mensen, die op vrijwillige basis hun medewerking gaven. Van subsidies onafhankelijk maar tegelijkertijd zeer afhankelijk van maatschappelijke ondersteuning kon het hospice het ideaal verwezenlijken waarvoor het was opgericht.

Samen met Zorgstroom naar Goes
Het was dan ook vanzelfsprekend dat Zorgstroom ‘ja’ zei tegen het bestuur van de Stichting Het Clarahofje, toen om hulp werd gevraagd bij het realiseren van een nieuw en groter hospice in Goes. Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de oprichtster en de drijvende kracht van Het Clarahofje te Hansweert, dreigde de hospicezorg op de Bevelanden te verdwijnen. Dat mocht niet gebeuren, want een hospice voorziet in een – steeds groeiende – zorgbehoefte van mensen in de laatste periode van hun leven.

Op 15 januari 2010 legde Marianne van Meer de eerste steen voor de nieuwbouw van Het Clarahofje in Goes. Op 19 juli 2010 zijn de deuren van het hospice in Goes geopend en hebben de eerste bewoners hun intrek genomen.