Periodiek schenken - uw voordelen

Het vastleggen van uw gift kost niets, behalve het invullen van een formulier.
Het voordeel voor u is dat uw gift 100% aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Dit staat los van de hoogte van het bedrag. U ontvangt dus een deel van uw gift terug via de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking zijn meestal niet aftrekbaar of maar voor een klein deel. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen of
  • meer schenken zónder dat het u meer kost

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen en kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator.

Voordelen voor Stichting Het Clarahofje

Ons voordeel van structurele steun is dat wij vertrouwen en financiële middelen krijgen om onze doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee, dan kunnen we op een groter bedrag rekenen, terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.


Hoe regelt u een periodieke schenking?

Wilt u een bestaande donatie omzetten naar een periodieke schenking? Of wilt u ons werk steunen met een jaarlijkse schenking?  Vult u dan dit formulier in. Stuur het samen met een kopie van uw legitimatiebewijs naar ons op. Mailen kan ook naar penningmeester@stichtinghetclarahofje.nl. Stichting Het Clarahofje verzorgt dan de rest. U krijgt één exemplaar ondertekend retour.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wilt u eerst meer informatie ontvangen over periodiek schenken?
Stuur ons dan een mail met  het contactformulier of bel naar 0113-242600.