Stichting Het Clarahofje wil voor de bewoners van het hospice zoveel mogelijk een thuissituatie realiseren en ondersteunt bewoners en medewerkers waar mogelijk. Daarnaast biedt de Stichting met ClaraThuis ook vrijwillige palliatieve zorg aan bij mensen thuis.

De Stichting zorgt voor:

  • Werving, opleiding en training van de vrijwilligers.
  • Professionele begeleiding van de vrijwilligers
  • Verzekering tijdens het werk en vergoeding van vervoerskosten.
  • Toegankelijkheid van het hospice voor iedereen, ook voor mensen voor wie een eigen financiële bijdrage moeilijk of onmogelijk is.
  • Financiële ondersteuning voor inventaris van het hospice en noodzakelijke vervangingen.
  • Financieren van extraatjes bij speciale gebeurtenissen, zoals Kerst of verjaardagen.
  • Ondersteuning van beleidsontwikkeling en organisatie van het hospice.
  • Vergroting van de bekendheid van het hospice in de regio.

Deze doelen kunnen alleen gerealiseerd worden met giften, donaties, acties, fondsen of sponsoring. Lees hier over de mogelijkheden ons te steunen.

Het Bestuur
Ook de bestuursleden verrichten hun werk vrijwillig en onbetaald.

De heer F. Witkam voorzitter  voorzitter@stichtinghetclarahofje.nl
De heer D. van de Plasse penningmeester penningmeester@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw E. Hamelink secretaris secretaris@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw T. van den Heuvel bestuurslid communicatie@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw N. Lokerse bestuurslid bestuursleden@stichtinghetclarahofje.nl
Mevrouw J. Kleinepier bestuurslid bestuurslid@stichtinghetclarahofje.nl

 

ANBI en VPTZ

Stichting Het Clarahofje is een door de overheid erkend goed doel (ANBI – fiscaalnummer 8014.98.673) en is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).