Praktische informatie

Als genezing niet meer mogelijk is, kan de medische en verpleegkundige zorg zo intensief zijn dat het moeilijk wordt deze zorg thuis te geven.  Het Clarahofje heeft tot doel de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden in huiselijke omgeving. Het zorgt voor een comfortabel verblijf met deskundige verzorging en begeleiding.

Voor wie?
Ons hospice staat open voor alle mensen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Het is bestemd voor mensen met een ernstige ziekte waarvoor geen genezing mogelijk is. De  verwachte levensduur is drie maanden of korter. Dit betekent niet dat een verblijf in het hospice niet langer mag duren. Maandelijks wordt uw opname geëvalueerd met de huisarts, verpleegkundigen en betrokkenen, Hierbij wordt gekeken of het hospice (nog) de juiste plek is voor u.

Mensen met een ongeneeslijke ziekte kunnen ook tijdelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld wanneer tijdelijk de zorg in eigen huis niet of onvoldoende beschikbaar is. Wij nemen dan graag die zorg over. Een tijdelijke opname kan ook om zorg en begeleiding te krijgen bij de behandeling van wonden, pijn, misselijkheid en andere klachten.

Hoe verloopt een opname?
 Aanmelden voor een opname kan via de huisarts, de transferverpleegkundige in het ziekenhuis of via de thuiszorg. U of één van uw naasten kan echter ook zelf contact opnemen met het hospice. Uw huisarts of medisch specialist bepaalt samen met onze medisch adviseur uw opname. De indicatie voor opname – nodig voor de financiering – wordt door het hospice aangevraagd.

Wat zijn de kosten?
De medische en verpleegkundige zorg wordt volledig betaald uit uw (basis)zorgverzekering. Daarnaast betaalt u, afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar,  per dag een eigen bijdrage voor de kosten van verblijf. Denk daarbij aan kosten voor verwarming, water, elektriciteit, telefoon, televisie en de maaltijden. Als u aanvullend verzekerd bent, worden deze kosten in veel gevallen ook vergoed. Wanneer u deze eigen bijdrage niet kunt betalen, kan Stichting Het Clarahofje u financieel steunen. In onze visie mag geld geen belemmering zijn om opgenomen te worden in ons hospice.