De laatste zorg voor de bewoner, en daarna...

Ook na het overlijden van een bewoner vinden we tijd en aandacht voor de naasten belangrijk. We doen dit op verschillende manieren en verschillende tijden.

De laatste zorg
Als een bewoner is overleden, kunnen de naasten in het hospice afscheid nemen. De uitvaartverzorger verleent de laatste zorg;  in overleg ook samen met de naasten. Dit gebeurt in het hospice of op de locatie van de uitvaartverzorger. Een opbaring in het hospice is niet mogelijk.

Evaluatie
Na ongeveer zes weken nemen wij contact op met de nabestaande(n) om de periode in het hospice te evalueren.

Ontmoetingsgesprek
Ongeveer drie maanden na het overlijden van een bewoner worden nabestaande(n) uitgenodigd  voor een ontmoetingsgesprek. Daarmee bieden wij de mogelijkheid om nog eens in Het Clarahofje te komen en de sfeer te proeven. Mensen die in dezelfde periode hier waren, kunnen herinneringen en ervaringen delen. De bijeenkomst vindt plaats in kleine kring, in een veilige, vertrouwde sfeer onder leiding van twee zorgvrijwilligers.

Herdenkingsbijeenkomst*
Twee keer per jaar organiseren wij een herdenkingsbijeenkomst waarin we de bewoners herdenken die het afgelopen half jaar in Het Clarahofje zijn overleden. Hiervoor worden de nabestaanden  uitgenodigd. Er is een korte overdenking, we noemen de namen van hen die overleden zijn en branden een kaars voor hen. Ook kunnen de naasten zelf een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst, bijvoorbeeld met een persoonlijk woord of een gedicht. We praten na met elkaar, met een drankje en wat lekkers.

*Sinds de Corona-epidemie is deze bijeenkomst steeds geannuleerd. Er werd een alternatief voor de naasten bedacht in de vorm van een mooi aandenken. Er wordt nagedacht hoe we dit in de toekomst gaan vormgeven.