Zo kunt u kennismaken met ons

Rondleiding
Bent u zelf ernstig ziek, of een naaste, dan bent u van harte welkom voor een gesprek en rondleiding door het hospice. Als u telefonisch een afspraak maakt via 0113-240600, zorgen we dat we alle tijd en aandacht voor u hebben.

Open Huis
Maandelijks is er een avond of middag waarop u gewoon kunt binnenlopen. Aanmelden vooraf is niet nodig. U kunt rondkijken, de sfeer proeven en horen over het dagelijks leven in het hospice. Dit kan interessant zijn voor mensen die zelf of in hun omgeving te maken hebben met een ernstige ziekte. En voor mensen die misschien willen werken in het hospice. Maar ook voor belangstellenden die denken “ik zou het wel eens van binnen willen zien”. Medewerkers staan klaar om een rondleiding te geven en alle vragen te beantwoorden. Bekijk hier het schema voor data en tijden.

Presentaties
Op verzoek verzorgen wij bijeenkomsten voor groepen belangstellenden, zoals verenigingen, kerkgemeenten, ouderenbonden, vrouwenclubs, of collega-zorgverleners. Twee medewerkers verzorgen de presentatie: een verpleegkundige en een zorgvrijwilliger. Zij vertellen over de gang van zaken, zoals: voor wie is het hospice bestemd? Wat is palliatieve zorg? Waarom kiest iemand voor wonen in een hospice? Hoe wordt dat geregeld en betaald? En hoe ziet het leven in een hospice eruit? Natuurlijk is er alle ruimte voor gesprek en het beantwoorden van vragen.

De presentatie kan plaatsvinden op een door u opgegeven locatie, overdag of in de avonduren, voor een klein of wat groter gezelschap. Er zijn geen kosten verbonden aan presentaties; alleen voor gastlessen op scholen vragen we een bijdrage. Omdat Stichting Het Clarahofje volledig afhankelijk is van giften, stellen we een donatie bijzonder op prijs.

Gastles
Voor leerlingen van zorgopleidingen verzorgen we ook gastlessen. Docenten of scholen kunnen hiervoor een afspraak maken. Aan een gastles zijn wel kosten verbonden.

Heeft u interesse in een presentatie of gastles?
Maak dan gebruik van het contactformulier of neem contact met ons op via telefoonnummer 0113-242600 of 06-10956301.

Documentaire 'Er mot helemaal niks'

Tijdens presentaties en gastlessen kunnen we ook samen kijken naar onze documentaire ’Er mot helemaal niks’. Hierin worden drie bewoners gevolgd tijdens hun verblijf in Het Clarahofje.
Bekijk hier de trailer.