100% wordt besteed aan ons doel

Stichting Het Clarahofje ondersteunt ongeneeslijk zieke mensen in hun laatste levensfase met inzet van vrijwilligers; zowel thuis als in het hospice in Goes.

Donaties worden volledig aan dit werk besteed. Bijvoorbeeld aan opleiding en training van vrijwilligers, het financieren van extraatjes bij speciale gebeurtenissen, zoals feestdagen of verjaardagen. Ook staat de Stichting financieel garant als bewoners de eigen bijdrage voor het hospice niet kunnen betalen. Het hospice moet immers voor iedereen toegankelijk zijn.

U kunt Stichting Het Clarahofje steunen door:

  • Een eenmalige gift storten op NL23 RABO 0122 5145 21 t.n.v. Stichting Het Clarahofje
  • Donateur worden
  • Een jaarlijkse schenking doen (minimaal 5 jaar achtereen) waarmee u het volledige bedrag van uw gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte.
  • Bij testament bepalen dat een legaat of deel van de erfenis ten goede komt aan de Stichting.
  • Sponsoring of een gift in natura

Voor iedere vorm van ondersteuning zijn wij u zeer erkentelijk. Om u op de hoogte te houden, ontvangt u als donateur het Jaarverslag en onze jaarlijkse Nieuwsbrief.

Stichting Het Clarahofje heeft een ANBI-verklaring (8014.98.673). Dat betekent dat uw giften voor belastingaftrek in aanmerking komen en dat de Stichting geen belasting over de schenking hoeft te betalen.

Door de Europese regelgeving voor IBAN nummers, mogen banken geen adressen meer doorgeven. Wilt u ons werk steunen? Geef dan alstublieft uw naam en mailadres door via dit formulier.

Wij danken u van harte!