Verschillende taken

We kennen taken in de zorg, ontvangst, rooster, boodschappen, koken, klussen, tuinieren en administratie. Hieronder leest u er meer over.

Zorgvrijwilliger
In het dagelijks leven in het hospice spelen zorgvrijwilligers een belangrijke rol. Zij werken intensief samen met verpleegkundigen en andere medewerkers. De zorgvrijwilligers zijn per week twee diensten van vier uur beschikbaar, tussen 8.00 en 22.30 uur, op werkdagen en in de weekenden. Zij werken steeds met zijn tweeën, samen met een verpleegkundige. Hun taken zijn o.a.

 • ‘Er zijn’ voor bewoners en hun naasten
 • Gastvrouw/gastheer
 • Ondersteuning van de verpleegkundige bij de zorg voor de bewoner
 • Licht huishoudelijk werk

De wensen en behoeften van onze bewoners staan daarbij centraal. Naast grote inzet en persoonlijke betrokkenheid zijn ook vaardigheden nodig, zoals:

 • Een open en neutrale houding
 • Actief kunnen luisteren
 • Eigen ervaringen met sterven en rouw hebben verwerkt
 • Nabij zijn in terughoudendheid
 • Eerlijk zijn
 • Zelfstandig kunnen handelen
 • Kunnen samenwerken

Maandelijks wordt een teamoverleg gehouden waar iedere vrijwilliger verwacht wordt. Ook worden één of meerdere keren per jaar na- of bijscholingen georganiseerd. Nieuwe zorgvrijwilligers hebben eerst een kennismakingsgesprek met de coördinator. Op basis hiervan wordt besloten of de vrijwilliger wordt ingeschreven voor de basistraining. Deze (verplichte) training bestaat uit zeven – wekelijkse – bijeenkomsten. Daarna volgt een evaluatie waarin van beide kanten wordt bekeken of dit vrijwilligerswerk een geschikte keuze is. De nieuwe zorgvrijwilliger verbindt zich voor minimaal een jaar aan Het Clarahofje.

Roostervrijwilliger
Het roosterteam zorgt voor het dienstrooster voor de zorgvrijwilligers. Een goed en kloppend rooster heeft zijn invloed op de sfeer in het hospice en op het werkplezier van de medewerkers. Het roosterteam houdt rekening met de wensen en voorkeuren van de zorgvrijwilligers en levert maatwerk zodat vrijwilligers zich optimaal kunnen inzetten voor de bewoners van het hospice. Gemiddeld werken de vrijwilligers van het roosterteam 6 à 8 uur per week. Van een roostervrijwilliger wordt gevraagd:

 • Contactuele vaardigheden
 • Flexibel zijn en kunnen samenwerken
 • In bezit zijn van pc/laptop en smartphone

Ander vrijwilligerswerk:

Boodschappenvrijwilliger Driemaal per week worden boodschappen gedaan. Niet alleen voor de dagelijkse benodigdheden maar ook wordt met speciale wensen van bewoners rekening gehouden.
Gastvrouw / gastheer Deze vrijwilligers zorgen voor ontvangst van bezoekers, schenken koffie en thee, beantwoorden de telefoon en zorgen voor een gastvrije sfeer in de gezamelijke woonkeuken en huiskamer. Zij werken volgens een rooster van maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 12.00 uur.
Klusvrijwilliger Regelmatig pakt een klusvrijwilliger allerhande reparaties en klussen in en om het huis aan.
Kookvrijwilliger  Vijf dagen per week worden naar wens verse maaltijden voor de bewoners gekookt. Een kookvrijwilliger werkt gemiddeld één keer per 2 weken van 13.30 uur tot 19.00 uur.
Soepvrijwilliger Elke zaterdag wordt verse soep bereid voor bewoners, bezoekers en medewerkers. Soep als symbool van gastvrijheid, warmte en troost.
Tuinvrijwilligers De prachtige tuin is met zorg, liefde en kennis ontworpen. En wordt deels onderhouden door een tuinbedrijf. De tuinvrijwilligers nemen de vele andere taken van tuinonderhoud op zich, zoals onkruid wieden, fruit plukken en de vijver onderhouden. Administratief vrijwilliger Deze vrijwilliger notuleert de (vrijwilligers)overleggen, houdt mail en documenten bij en ondersteunt de PR-werkgroep bij digitale taken.