Meer nalaten dan alleen geld

Als u Stichting Het Clarahofje in uw testament opneemt, laat u meer na dan geld alleen.
U geeft uw overtuiging door dat palliatieve zorg in een huislijke omgeving – waarin ieder mens zichzelf kan zijn – belangrijk is voor ieder die aan een ongeneeslijke ziekte lijdt.

U stuurt een sterke boodschap van vertrouwen aan degenen die zich met hart en ziel hiervoor inzetten. Met een erfenis kunt u echt een verschil maken, niet alleen financieel, maar ook spiritueel.

‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI) zoals Stichting Het Clarahofje zijn vrijgesteld van erfbelasting. Het bedrag dat u nalaat wordt voor de volle 100% gebruikt voor het werk van de Stichting.