Missie

Hospice het Clarahofje wil een thuis bieden aan mensen in de laatste levensfase en hun naasten. De zorg die daarbij verleend wordt, is gericht op het voorkomen en verlichten van lichamelijk en geestelijk lijden. Er is aandacht voor de verwerking en beleving van het ziek zijn, zowel voor de bewoner als de naasten.

Gastvrijheid, privacy en kwaliteit van zorg zijn belangrijke uitgangspunten. Het hospice wil vanuit een liefdevolle, gelijkwaardige verbondenheid eenieder met respect benaderen, als uniek persoon, met een eigen levensgeschiedenis en een eigen levenseinde. De bewoner staat centraal.

Visie

Het hospice wil inspelen op de ontwikkelingen in de palliatieve zorg door mee te bewegen met de veranderende zorgvraag en een breed zorgaanbod in palliatieve zorg te leveren. De zorg aan de bewoners en naasten wordt gekenmerkt door een hoge kwaliteit, de zorg is professioneel en persoonlijk. Het hospice heeft oog voor de naasten en mantelzorgers. Zorgtaken kunnen worden overgenomen zodat de naasten alle gelegenheid hebben zich te richten op het naderende afscheid.

Het hospice streeft een brede bekendheid na in de omgeving en is toegankelijk voor iedereen. Samenwerking staat centraal, dit wordt op alle onderdelen van de organisatie nagestreefd. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen en transparantie.