ClaraThuis is onderdeel van Stichting Het Clarahofje

Veel mensen willen graag thuis blijven tot aan het eind van hun leven. Of dit haalbaar is hangt onder andere af van de zwaarte van de zorg en de belasting van uw mantelzorger(s).

ClaraThuis kan hier een bijdrage leveren. In overleg met u komt een vrijwilliger u ondersteunen; voor één of meerdere dagdelen per week, overdag, ’s avonds en zonodig ook ’s nachts. De vrijwilligers zijn voor hun taken professioneel getraind.

Er zijn voor u geen kosten aan verbonden.
Bezoek voor alle informatie de website ClaraThuis.nl